EDI software‎ > ‎

Numlog


Zatímco IP technologická platforma je dnes všeobecně uznávaný standard, multiplicity sítí, protokoly a výměnné formáty nás nutí zavést jednotný, bezpečné a koherentní komunikační systémy mezi sítěmi a / nebo heterogenní informační systémy.

Numlog spoléhá na analýzy Vašich existujících software, aby Vám poskytl rady a podporu v implementaci řešení na ochranu Vašich datových výměn a komunikace, ve shodě s technickými, obchodními a organizačními omezeními vašeho průmyslu.
www.numlog.fr/en/home